Category: Nigeria Lyrics

Torn Lyrics

[LYRICS] Asa – Happy People

Happy People Lyrics BY Asa” O òré mi Láídé Níbo ló dà l’ójó Saturday yìí Hmmm… Wón se party níhìn o L’Ókè súnáà léhìn kùlé àwon Làtí Ànkárá la

Torn Lyrics

[LYRICS] Asa – Torn

Torn Lyrics BY Asa” Walking down this road Walking aimlessly to nowhere Tears roll down my eyes Blurry strangers walk on by Next time I’d choose better

Billionaire Lyrics BY Teni

[LYRICS] Teni – Nowo

Nowo Lyrics BY Teni” [Intro] Mo nowo ya (Ri) Dr. Dolor Entertainment O nowo dè (Ri) O nowo dé (Ri Rhythm are cooler yo’) [Verse 1] Olomo Kan to fe mu mi