[LYRICS] Fameye – Bisa & WillisBeatz

“Bisa Lyrics BY Fameye” & WillisBeatz

Obi Safua nyera kwan
Ha na yewo Nyame bo ye ho ban
Ntsi ye suro obia, na yeb3fa wo ho tan s3n
Wo p3 ye down fall aa wo di kan

Nsuo reto, Ewia rebo
Mummy, Ahaban ani liquor na egyi me oo Obia eni do
We bi the street boys, we never giveup

[CHORUS] Wonim aa bisa (aaahh)
Wonim aa bisa (aaahh)
Wonim aa bisa (bisa that man)
Wonim aa bisa (bisa that man)
Wonim aa bisa (bisa that man)
Wonim aa bisa (bisa that man)
Wonim aa bisa (bisa that man)
Wonim aa bisa (bisa that man)

ALSO READ:  [LYRICS] Wisa Greid – Show Something ft. Fameye (Prod. By Itz CJ Beatz)

(2x)
Eha y3 din aa we break silence
Ny3 gidigidi we hate violence
Wana boys ye hangi aa…
But wo gyimie aa you go shawn spy

Me Nyame eii wo nim dea ahia me
Ya boa me oo nna me nua kitua yi
Omo yi naa sua me
Agyei eee Agyei eee
Eilelelelelele Eilelelelelele
Agyei eee Agyei eee
Eilelelelelele Eilelelelelele

[CHORUS] Wonim aa bisa (aaahh)
Wonim aa bisa (aaahh)
Wonim aa bisa (bisa that man)
Wonim aa bisa (bisa that man)
Wonim aa bisa (bisa that man)
Wonim aa bisa (bisa that man)
Wonim aa bisa (bisa that man)
Wonim aa bisa (bisa that man)

ALSO READ:  [LYRICS] Freda Rhymz Ft D-Black – Pay

Doremi eb3fa, but wo y3 ns3 eboa
Wo aa y3 b3 ka
Menfa no s3 akora nna ebo lata
WillisBeatz bo nwom no biom selecta
Doremi eb3fa, but wo y3 ns3 eboa
Wo aa y3 b3 ka
Menfa no s3 akora nna ebo lata
WillisBeatz bo nwom no biom selecta

Obi Safua nyera kwan
Ha na yewo Nyame bo ye ho ban
Ntsi ye suro obia, na yeb3fa wo ho tan s3n
Wo p3 ye down fall aa wo di kan

ALSO READ:  [LYRICS] Yaa Pono – Wowoho Anaa (Prod By Fox Beatz)

Nsuo reto, Ewia rebo
Mummy, Ahaban ani liquor na egyi me oo Obia eni do
We bi the street boys, we never giveup

[CHORUS] Wonim aa bisa (aaahh)
Wonim aa bisa (aaahh)
Wonim aa bisa (bisa that man)
Wonim aa bisa (bisa that man)
Wonim aa bisa (bisa that man)
Wonim aa bisa (bisa that man)
Wonim aa bisa (bisa that man)
Wonim aa bisa (bisa that man)

SUBMIT OR CORRECT LYRICS