LYRICS: Hannah Precillas – Munting Hiling

Munting Hiling Lyrics BY Hannah Precillas –

Walang kasing dakila higit at pinagpala
Kapag naririning mo ang hiling ng iyong kapwa
Hindi ba’t mas mapalad pusong may pang-unawa
Inalay mong ligaya ay hindi mawawala
Kung may pag-ibig ay may pag-asa
Na ang dulot ay laging saya
Ang pagtulong ay huwag ipagkait
Pang-unawa ang ating ihatid
Tayo ay laging magsama-sama
Ang ialay natin ay saya
Ang mundo’y tunay na kay ganda
Kung may pagkakaisa

Ang bawat kahilingan kung mauunawaan
Mawawala ang galit at tampo ng sino man
Bigyan mo ng pag-asa ang taong nagdurusa
Na ang liwanag ay sumikat sa bawat isa

ALSO READ:  [LYRICS] Kings Of Rap - Leg Up

Kung may pag-ibig ay may pag-asa
Na ang dulot ay laging saya
Ang pagtulong ay huwag ipagkait
Pang-unawa ang ating ihatid
Tayo ay laging magsama-sama
Ang ialay natin ay saya
Ang mundo’y tunay na kay ganda
Kung may pagkakaisa

Dapat nating buksan ang isip at damdamin
Huwag nang ipagkait itong ating munting hiling sa inyo
Kung may pag-ibig ay may pag-asa
Na ang dulot ay laging saya
Ang pagtulong ay huwag ipagkait
Pangunawa ang ating ihatid
Tayo ay laging magsama-sama
Ang ialay natin ay saya
Ang mundo’y tunay na kay ganda
Kung sa puso ay may pagkakaisa
SUBMIT OR CORRECT LYRICS