[LYRICS] HLE – Dwala

“Dwala Lyrics BY HLE”

kuyang’thokozisa ukuk’khonza
(serving you bring me so much joy)
kuyang’thokozisa ukuk’khonza
(serving you bring me so much joy)
kuyang’jabulisha ukukuthanda
(loving you makes me happy)
kuyang’jabulisha ukukuthanda
(loving you makes me happy)
ngizok’khonza njalo
( i will serve you forever)
ngobukhulu bakho
ngobukhulu bakho
(because of how great and holy you are)
ngizok’khonza njalo
( i will serve you forever)
phakama ,phakama
(be lifted up ,be lifted)

gizok’khonza njalo
( i will serve you forever)
ngobukhulu bakho
ngobukhulu bakho
(because of how great and holy you are)
ngizok’khonza njalo
( i will serve you forever)
phakama ,phakama
(be lifted up ,be lifted)

dwala lensindiso
(rock of salvation)
dwala elimiyo
(rock that stands forever)
dwala laphakade
(eternal rock)
busa njalo
(reign forever)

kuyang’thokozisa ukuk’khonza
(serving you bring me so much joy)
kuyang’thokozisa ukuk’khonza
(serving you bring me so much joy)
kuyang’jabulisha ukukuthanda
(loving you makes me happy)
kuyang’jabulisha ukukuthanda
(loving you makes me happy)
ngizok’khonza njalo
( i will serve you forever)
ngobukhulu bakho
ngobukhulu bakho
(because of how great and holy you are)
ngizok’khonza njalo
( i will serve you forever)
phakama ,phakama
(be lifted up ,be lifted)

gizok’khonza njalo
( i will serve you forever)
ngobukhulu bakho
ngobukhulu bakho
(because of how great and holy you are)
ngizok’khonza njalo
( i will serve you forever)
phakama ,phakama
(be lifted up ,be lifted)

dwala lensindiso
(rock of salvation)
dwala elimiyo
(rock that stands forever)
dwala laphakade
(eternal rock)
busa njalo
(reign forever)
tath’uqobo lwami
ngilawulwe nguwe
(take my entire being,let me be led by you)

ALSO READ:  [LYRICS] Naira Marley – Opotoyi
SUBMIT OR CORRECT LYRICS