[LYRICS] Inde Lendlela – Ami Faku

“Ami Faku Lyrics BY Inde Lendlela”

[Verse 1] Heeey… ndino’mona ngawe
Undikhalisa, undikhaisa ubusuku bonke
Luyoze oluthando luphele nini?
Ndizi hlukumezisa, ndizihlukumezisa ngawe

[Chorus] Inde lendlela endiyi hambileyo
Ndiyabona udikiwe ndim
Indi lendlela , endiyi gqithileyo
Ndifuna ukubona ubuso bakho

[Verse 2] Ndihlala ndiku cinga
Phezolo bebendibuza ukuthi wayaphi nyanomntu
Utshone phi ndicele uphume baby
Abanye bayahleka
Ndihlala ndithandaza
Ukuthi kuphele konke
Ubuhlungu endinabo

[Chorus] Inde lendlela endiyi hambileyo
Ndiyabona udikiwe ndim
Indi lendlela , endiyi gqithileyo
Ndifuna ukubona ubuso bakho

[Verse 3] Zimela
Ukuze ndingaku boni
Ndisezoma ngaphandle
phendula ukuthi ndendze njani
ndincede makhelwane

[Outro] Inde lendlela endiyi hambileyo
Ndiyabona udikiwe ndim
Indi lendlela , endiyi gqithileyo
Ndifuna ukubona ubuso bakho

[Verse 1] Heeey.. I am Jealous (envious) of you
You make me cry, you make me cry every night
When will this love ever end?
Making myself abused, abused by you

[Chorus] I have come a long way
I see that you are tired of me
I have come a long way
I want to see your face

[Verse 2] I am constantly thinking of you
Yesterday they were asking where are you son
Where have you hidden, please come out baby
Others are laughing
I am constantly praying this pain away

[Chorus] I have come a long way
I see that you are tired of me
I have come a long way
I want to see your face

[Verse 3] Hide so that I don’t see you
I will remain outside
Answer me on what I should do
Please help me neighbour

[Outro] I have come a long way
I see that you are tired of me
I have come a long way
I want to see your face

ALSO READ:  [LYRICS] Kranium – So Me Move
SUBMIT OR CORRECT LYRICS