[LYRICS] Kojo Cue – Wo Nsa Be Ka

“Wo Nsa Be Ka Lyrics BY Kojo Cue”

[Intro] (Ko-Jo Cue)
Abuburo kosua
Adeɛ a ɛbɛyɛ yie nseɛ da
Ko-Jo Cue

[Verse 1] (A.I.)
Ɛnkyɛ ɛnkyɛ wɔ n’afe a, ahhh m’ate oh
Me rehyɛ me sapo mu nsuo
Na ɛbia okyena ɛbɛ dane ama abusua nyinaa ahunu sɛɛ
Ɛnyɛ akwadworɔ oh
Ɛdwuma a yɛɛyɛ yi, ɛhoo mpayɛ a yɛɛ bɔ
Agye agya no nsa aba mu abi
Yie nanka asetena yi hena bɛ ka ama wo
Adeɛ nsaa yɛ a yɛ mbɔ nyame soboɔ wae
Me de ne monkye monka na mɛ duru fie
Oman, na me se

[Hook] (A.I.)
Wo deɛ wɔ mu a wo nsa bɛ ka a, (yiiii me nsa b3 ka)
Ɔtaa m’ani nso dakoro pɛ, (yiiii me nsa bɛ ka)
Adeɛ a ɔdasani antumi anyɛ, (yiiii me nsa bɛ ka)
Sɛɛ na ɛnyɛ n’afa oh, nana me se
Wo deɛ wɔ mu a ahhhhhh, (yiiii me nsa bɛ ka)
Wo nsa bɛ ka ahhhh ah ah

[Verse 2] (Ko-Jo Cue)
Ɔpɛ yɛn ahwe aseɛ, nso everyday we dey (every day we dey)
Ka sa a abambuo, ɛnso K me ntie, (K me ntie)
Ɛnka ɔpɛ yɛn animguaseɛ, but yɛ wɔ amazing grace (amazing grace)
Nana, brɛ a yɛɛ brɛ yi sɛ anyɛ yie a na ɛfiri fie (na ɛfiri fie oh)
Still we dey ride on
Yɛ wɔ nkwa a na maame mpaebɔ
Den go try break you down to take you down
So always protect your psycho
We fight, we run, so we can fight more
Reserve players bɛ nya na yɛ agyae bɔ
But Abedi pele, uh, we we be shege, uh
On any day we go try ball

[Hook] (A.I.)
Wo deɛ wɔ mu a wo nsa bɛ ka a, (yiiii me nsa b3 ka)
Ɔtaa m’ani nso dakoro pɛ, (yiiii me nsa bɛ ka)
Adeɛ a ɔdasani antumi anyɛ, (yiiii me nsa bɛ ka)
Sɛɛ na ɛnyɛ n’afa oh, nana me se
Wo deɛ wɔ mu a ahhhhhh, (yiiii me nsa bɛ ka)
Wo nsa bɛ ka ahhhh ah ah

[Verse 3] (Ko-Jo Cue)
Maame se sere kakra
Nyɛ wo nko na adeɛ ahia wo oh me ba
Money no be everything but ohia yɛ ya
Ɛtɔ da a, ɛkɔm nti me nkasa
Yesu me yɛ wo ba a brɛ me mpataa
Brɛ me benz yi bi anaa Me nfata
Me ne, obra ɛko nana enpata
Sɛ adeɛ nya sa me na sɛ me rekc da a (I Pray)
Awurade Ei ma ohia nto me chain
Wo ni baw wey your mummy dey suffer you go no weytin be pain
Obi de kakra, gye, wo dɔfo a, e fit to make you insane
Enti y’anya dough yi bi a ma brother weytin we gain
Asay na Weytin we gain

[Hook] (A.I.)
Wo deɛ wɔ mu a wo nsa bɛ ka a, (yiiii me nsa b3 ka)
Ɔtaa m’ani nso dakoro pɛ, (yiiii me nsa bɛ ka)
Adeɛ a ɔdasani antumi anyɛ, (yiiii me nsa bɛ ka)
Sɛɛ na ɛnyɛ n’afa oh, nana me se
Wo deɛ wɔ mu a ahhhhhh, (yiiii me nsa bɛ ka)
Wo nsa bɛ ka ahhhh ah ah

ALSO READ:  [LYRICS] Sonnie Badu – Pillar Of Fire Ft. RockHill Songs