LYRICS: Michel Bakenda – Nzambe Monene

Nzambe Monene Lyrics BY Michel Bakenda –

Oza Nzambe oyo monene Boye,
Nde oyo tozui ya kolobela yo,
Moko lokola yo oza Nzambe.
Nzambe moneeene,
Nzambe moneeene,
Nzambe monene boye mosusu azali te,
Bolamu nayo etika gravé na memoire ya vie na ngai,
Na koki te kobosana mosika okenda kozuela nga,
Nzambe monene boye mosusu azali te.
Tiii na misisa ya nzoto erappeller ngai yonde

Nzambe ya vie na ngai,
Naza na tenia bolingo nayo
Nzambe na tondaka yo te,
Moninga na nga yakati ya motema mosusu azali te,
Na yekola kolinga yo wuta bomuana na nga,
Nazo kana ti na suki ya pembe nazala nayo lokola
Nzambe, oza zambe yako tika te na bomoyi mosusu azali te.
Yonde Nzambe monene boye…
SUBMIT OR CORRECT LYRICS

ALSO READ:  LYRICS: Shaneil Muir – Talk Truth