[LYRICS + MP3] Amerado – Yeete Nsem (Street Version)

“Yeete Nsem Lyrics BY Amerado”. Talented rapper and singer, Amerado releases the street version to his trendy weekly episodial series titled “Yeete Nsem” with lyrics and MP3

DOWNLOAD Amerado – Yeete Nsem

ENJOY LYRICS BELOW:

In on my way eee
I’m on my way eyei yei yeeiii
I’m on my way eyei yei yeeeeiii

[Hook] Nana yɛnte Yasisi Yaso
Wo try yɛ a ego over you yatra Becareful
Bra na Bɛhwɛ Tafo
Yahwehwe ato so
Yɛnte nfa Kwadaso
Yaanka woho asem a wonyɛ obiaa
Wobɛka masem a Kɔso

[Chorus] Yeete Yeete Yeete Yeete
YeeteNsem Paa
(Life we just wanna live it)
Yeete Yeete Yeete Yeete
YeeteNsem Paa
(Yeete Yeete)

Yeete Yeete Yeete Yeete
YeeteNsem Paa
(We just wanna live it)
Yeete Yeete Yeete Yeete
YeeteNsem Paa
(Yeete Yeete)

ALSO READ:  [LYRICS] Shatta Wale – The Ban (Pantang)
[Verse 1] Yɛgyina nkwan kyɛn hor
Pɛ woho asem fabɛwor
Fufuo no woosu koraa wobɛ wor
Yɛn Yɛɛtwɛn ada a abɛn bɛbor
Anka wobɛte Porpoorpor
Adeɛ ɛɛkye adeɛ sa yi YeeteNsem meho Nsem na ɛɛba ɛyɛ foforɔ nkoaa
Mayii mani
Mapu meto
Mek)n mu chain egu meboso
Me Jean’s me Kick mahwe ato so
Yɛnam Kurom konkonsa foɔ no
Mese deɛ mob3ka biaa ɛmfa meho koraa
ɔhohoɔ a maba kurom mentee hwee
Menam koraa a menhuu hwee
YeeteNsem Konkonsa
Meho asem aba ama wate sere
Kwaapea ɔse na ad3n
Mesi kurom a deɛ ɛɛdɛ nkoaa
Yɛhu meshoe ne me traa(trousers)
Naa na ya clocki Konkonsawura ɔkɔ koraa
Herrh hwɛ woho yie Hwɛ yie
Mempɛ meho Asem a nka mete mefie
Meedwene meho wai Abeyie
Fisɛ Kromu ha wada koraa na woman gu abonten

[Hook] Yɛno yɛnte Yasisi Yaso
Wo try yɛ a ego over you yatra Becareful
Bra na Bɛhwɛ Tafo
Yahwehwe ato so
Yɛnte nfa Kwadaso
Yaanka woho asem a wonyɛ obiaa
Wobɛka masem a Kɔso

[Chorus] Yeete Yeete Yeete Yeete
YeeteNsem Paa
(Life we just wanna live it)
Yeete Yeete Yeete Yeete
YeeteNsem Paa
(Yeete Yeete)

ALSO READ:  [LYRICS] Gasmilla – Baaba

Yeete Yeete Yeete Yeete
YeeteNsem Paa
(We just wanna live it)
Yeete Yeete Yeete Yeete
YeeteNsem Paa
(Yeete Yeete)

[Verse 2] ɛnyɛ Nsem nyinaa na yɛka
ɛnso yɛ aa Deɛ ani ahunu na meka
Wote wo bɛɛbi dwene woho
Na obi fa woho ly Bɔwo ho plans
obenya nanka wode woho aba
Meyɛ I dont care
Masoɔden
Wootu mefo na meeposa
Wodwa nso a ɛmfa meho
Fisɛ wiase mu koraa yaanka woho asem a wonyɛ obiaa
ɛɛdɛ o ɛɛdɛ
Yɛɛka woho Asem a ɛɛdɛ
Na woti ahonhono ɛɛdɛ
Wose wotiri nyɛ hu a wodeɛ yi wo
Kyɛ ma me nhwɛ
Yɛɛkor balle a yahwehwe(yɛbɛyɛ dede)
Shawarma more Yawewe(yɛbɛyɛ dede)
Street ne code akyekye (yɛbɛyɛ dede)
Bɛhwɛ boxer shorts a 3to) atete (yɛbɛyɛ dede)
ɛnoaa na ɛmaa no pɛ
ɛnoaa na yɛde balle
I dey on my level I never dey worry
Wooka meho asem koraa na meeyɛ me
Kɛseɛ
Yɛɛkor balle a yahwehwe(yɛbɛyɛ dede)
Shawarma more Yawewe(yɛbɛyɛ dede)
Street ne code akyekye (yɛbɛyɛ dede)
Bɛhwɛ boxer shorts a 3to) atete (yɛbɛyɛ dede)

[Chorus] Yeete Yeete Yeete Yeete
YeeteNsem Paa
(Life we just wanna live it)
Yeete Yeete Yeete Yeete
YeeteNsem Paa
(Yeete Yeete)

ALSO READ:  [Lyrics] Shatta Wale – Ahodwo Las Vegas Ft. Kofi Jamar, Amerado, Ypee , Kweku Flick, King Paluta, Phrimpong & Phaize

Yeete Yeete Yeete Yeete
YeeteNsem Paa
(We just wanna live it)
Yeete Yeete Yeete Yeete
YeeteNsem Paa
(Yeete Yeete)

SUBMIT OR CORRECT LYRICS

You cannot copy content of this page