[LYRICS] Omioke Alagbe – Osuka

Osuka Lyrics BY Omioke Alagbe:

Intro:
Eni to la a na o
Eni to loni o
Eni to ni igba gbogbo lole lole

Chorus:
I never know
eledumare laso eniyan
Lokan mi morope mo leniyan
Aye ewa bami gbe,

Moni kowa bami gberu mi
Mio mope eniyan ma se e bi eniyan o
(Ju gbogbo e lo Iwo lejika
Tio ni je keru ye) (2x)

Eledumare lo ranti eni
Ko se eniyan uhn
Whatever good’s that comes my way
Is an expressions of the lord uhn

Beniyan semilore
Madubule ma yin baba loke o
Aree ajumobi O kan tanu
Eni a ran si ni loba ni gberu o

ALSO READ:  [LYRICS] Preye Odede - This Will Be Over

Hey ma gbagbe mi soko aimokan
Tori aimo kan kan ma pani soko ailogbon
Iwo De lejika mi o

Who is man to lean on
Whose breath can be take away e
Eru timo gbe yi o
Iwo losuka mi o

Oja gboro gboro ta abiamo fi pomo ni o
You never leave
Osuka, osuka o, osuka ni o
Beni o you never fail

Beniyan jani kule
You will stand by.
Iwo losuka mi o

Interlude
Just like what I say before
Eledumare lo ranti eni kosé eniyan ra ra o
Whatever goods that comes my way is
An expression of the lord
Iwo De losuka ooo

ALSO READ:  [LYRICS] Dremo – In Val Red

(Back to chorus)

Malo so ojule kan kan
Tell the story to the people
Pe Iwo lejika ooo
You’ve never fail

Neither leave your people
Iwo De lejika o osuka o

SUBMIT OR CORRECT LYRICS