[LYRICS] Sarkodie – Greatness

“Greatness Lyrics BY Sarkodie”

[Verse 1] Im pushing myself to the pinicle
Ade aa moyɛ meno nyɛ physical
Mato mani ahwɛ Ghana rappers
Buh im sorry kakra bi na ayɛ lyrical
Rap no ada aa mokɔ ka neshe
Fa mic no brɛ me na vanish e
2017 Kojo Cue, Akan and maybe Cabum de Chedish e
This is the return of Edi Ami
Yɛbɛ check e obi aa ɔne permit
Opana bʒ diss e me what do you mean
Wʋne panyin kasa to sɛbe
kasɛ ee nana fakyɛ me
wʋwiɛ pɛ neto wane hwɛ me
Matoto me punch no anʋa na maka neshe
Whana na ɛrappe tsesɛ me
Rap no maame de woo me ɛbɔ mese tɔma
Obia tume break e me record onʋa
kyir wodi wadʋro ne homa
Obe se Sark hʋ yɛ mobɔ
Yɛnim se deɛ wʋyɛ wʋyoma
Metwa mene kakra sɛ meko a koda
Yɛse boys bi aa awʋso medɔma
Nyɛ mo aƒɛ neme medi rap to hyahya
Wopɛ mogya dodoo aa yɛdi nsʋo bɛfra
Wo woyɛ borla sʋ gyata
Owusu Bempah bɛ kasa sɛ Sofo Bedu Kwadwo ahʋ neto pepa
Saa na meso meka kyerɛ mo a maba so mokʋro mehu mobɛ dane kwata

[Verse 2] ɛbo 6 o’clock aa obi yane me
Me rap e koraa na meho sane me
2pac ne Biggie ne Terry Bom Chaka
Obi bɛba wiase aa ɔmane me
Ɔbi ƒrɛ ne Nyame no
Na motse ghetto wʒ sʋya
Yɛ kʒka meho sɛm aa ɛƒa meho
Metu pipe mʋ kosa bʋla
Mabrɛ wo me wiase menya neƒo
Yɛ difference ne sɛ medayɛ so
Mene sʋ adeɛ hʋ sɛ me ndwom bɛdur amanone
Wopɛ hit wo mprayɛ so
Rap no kura me sɛ volley ball
Makye sin ɔbia buh they want me more
The money, the fame and the Rollie, the b!tches,the house on the beaches me i want them all
Cash nyɛ problem as far as im rapping
I promise my team will be cashing out
Ma record e ndwom a ma hoard e me release e ntse ʒyɛ a na fans no have e doubt
Im a processionist, i wanna show where heaven is
I came in the game and i hustle my way
Some people dey thought it was devilish
Me den my fan we be ride or die
Neɛ ɛbese be aa we are satisfied
Sɛ megyɛ ee  rap e ako chock e
Anasɛ metoa so
Sometimes i cant decide
But i know say meƒie no aka 45
Man i think about this all the time
But i know say i was ready to do this
Meƒilli sɛ menya drʋ me prime
Motherfvckers

ALSO READ:  [LYRICS] Strongman - My Vibe Ft. Kwesi Arthur
SUBMIT OR CORRECT LYRICS