[LYRICS] Sarkodie – Year Of Return ft Coded(4×4)

“Year Of Return Lyrics BY Sarkodie” Ft. Coded(4×4)

Ghanaian Prolific award winning rapper Sarkodie being the president of Sarckess music drops a new tune titled “YEAR OF RETURN” featuring Coded of (4×4)

We will submit the lyrics for this new masterpiece from Sarkodie and Coded below.

Oh nooo
Tell them tell them
Analinge linge nanga
Tell them tell them
Tia sɛ me ja mu h)
k)aa na mu hai hai
sɛ muti menka tsɛa na mu kaikai

Me ka me hu sua musi me yɛ guy guy
Afei menɛ mu dɛn
Menb3y3 mu bye bye
ɔbedi eebɔ munyum ama nakɔ mu dompame
b3da ments3n ɔba woa na wu b3 bɔ wu saem
ɔtanfoe gye m3ko nq fakɔ nd3m
Wei kɔma mua muay3 mmr33 wɔ mpaemu
V saa V RAP y3 sɔwh3 anka mu mu tsraa C
3nu kraa wutsi n33y3 anka me maa wu P
Daa menya a mehunfa meaa B
Wutse wu maame ts3n dasu p3 n’maa
Wuhia mpaebɔ kɔhu owusu benpaa
Menyaa girl bi ɔsee y3fr33 nu d3ntaa
wɔnda wɔsee wɔnu ɔp3 ni saa
Boys abr33 oh enti munyi mu frankaa
Fawu last tusu na fi nu s3 ankaa
wuni ɔbaa pia na ɔde wu sika 3wea
Na ɔgya wu s3 gyankaa tswa ne tse m’maa
S3me sika sua na wump3 me dia kɔe
Ma mihu ntɔmi kɔfa Dangote
Wusi nubute na 3y3 mu f3a tɔy
Menfa me last gyama wua wu bumi toy

ALSO READ:  [LYRICS] Feli Nuna – Keys To The City

Girl bi wɔtan mea ade3 nu kraa 3sro gya
B3si en3 de3 meni m3dro da
De3 medi m3ni ehu enti 3y3a me 3sro paa
Np3 high time agye s33 [?] Mun tu muanye nswh3 adi
wu p3 suro na wu np3 asi
Ekura wukraa obii p3 agye
wu de3 we ny3 bi apa we num nu wu ndaa asi
We for give chance sakof for intance
S3 anka me nyum nu 33tse tse wu s3 tintai
wate nu panpai tse33 abrewa nkwan
Ns3m nu dɔɔsu ebi agye ma pantai

Shw3 di3 ɔbɔɔ beat ɔdi MOD
Mey3 medi3 mpo na me nshw3 obi
Ade3 b3ba nu me ntoo bi
Adea 3ba nu me nto bi
Saa p3ni p3ni s33 tsw3apia
B3 n3 wun2 naapia
Top gyema nu obiaadia
Cash be na ni aadia
Me p3 ni s3 tsw3apia
3b3 n33 obiaia
Time bi b3 ba nu ob3 hi ni kwasia
Time b3 ba eni ni badia
Oh nooo

ALSO READ:  [LYRICS] Sarkodie – Fa Hooki Me

Tell them, tell them
Ananini nanga
Tell them, tell them
Ananini nanga
Asɔkpɔ na mu p3 ah y3b3 ma mu di3 3mu y3din
Mu nfa s3p3 mu hu na mu b3 ku ma adwendwen
y3si dab3n na me jai s3 mu nim ma suɔden
Mu ay3 lucky paa portuguese na me huɔden
Charle Bronya e wu girl b3 si kromo a ka ni koole
Se s3sei na borga’s wɔ town obia masu kraa ɔde b3kɔma kofi mole
Y3b3 gye wu ns3m
Akata fuoɔ naba y3b3 gye amanfuoɔ girl

Betway su b3di amafuoɔ bet
Wu ni bia wu b3 swh3 ashawo fuoɔ skirt
3maa nu wu b3 nya ah 3gy3 s33 awu suɔ first
Afi wei Ghana Ha b3 dane yankee
P3 kakra oh na obi enfa time enti
S3 na girls ebu wɔ krom enti ɔbaa susu kyer3 wuhu oh na bebe sei entai si
For the one corner s3 wu nfa 3nma mea baby don’t order
3ni3 masa kɔ nankɔ shwe swh3 wu own borger
Wa nma mabea gyea nsanu me ntɔda

ALSO READ:  Scotty Thirdwar - LinkUp ft Yaa Pono, Pappy Kojo, Sarkodie, E.L, Kwaw Kese, Medikal, Shatta Wale (Audio + Lyrics)

Girl bi wɔtan mea ade3 nu kraa 3sro gya
B3si en3 de3 meni m3dro da
De3 medi m3ni ehu enti 3y3a me 3sro paa
Np3 high time agye s33 [?] Mun tu muanye nswh3 adi
wu p3 suro na wu np3 asi
Ekura wukraa obii p3 agye
wu de3 we ny3 bi apa we num nu wu ndaa asi
We for give chance sakof for intance

S3 anka me nyum nu 33tse tse wu s3 tintai
wate nu panpai tse33 abrewa nkwan
Ns3m nu dɔɔsu ebi agye ma pantai
Shw3 di3 ɔbɔɔ beat ɔdi MOD
Mey3 medi3 mpo na me nshw3 obi
Ade3 b3ba nu me ntoo bi
Adea 3ba nu me nto bi
Saa p3ni p3ni s33 tsw3apia
B3 n3 wun2 naapia
Top gyema nu obiaadia
Cash be na ni aadia
Me p3 ni s3 tsw3apia
3b3 n33 obiaia
Time bi b3 ba nu ob3 hi ni kwasia
Time b3 ba eni ni badia

SUBMIT OR CORRECT LYRICS